Hjem

Ny bog af Jonna Byskov


Den 24/8 2023 udkom en slutrapport om de 50 unge mennesker, der har taget en HF-eksamen fra Herning HF & VUC's ASF-linje. De er fulgt fra 2008 til 2022.
Bogen blev lanceret ved Mental Talks folkemøde i Herning den 31/8 2023 kl. 16.30 ved Fermaten.


Pris: 200 kr. inklusiv moms. Dertil kommer forsendelse.


Du kan bestille bogen ved at skrive en mail til 
post@forlagetparentes.dkFortællinger der forandrer

50 unge med ASF
fra HF til voksenliv


Bogens indhold


Første kapitel giver en oversigt over bogens indhold, dens målgruppe, undersøgelsernes fremgangsmåde og persongrundlag.


Andet kapitel opdaterer de resultater, eleverne opnåede på HF A-linjen.  Desuden er der fokus på den helhedsorienterede ASF-pædagogik, der blev udviklet i et samarbejde med et lærerteam, og som indeholder en særlig klasseundervisning og individualiseret støtte.


I tredje kapitel beskrives, hvordan de unge mennesker har klaret sig i det videre uddannelsessystem efter HF, hvor mange der er blevet færdige, er under uddannelse eller er uden for uddannelsessystemet.


Fjerde kapitel beskriver de vanskeligheder, de unge har haft, og den støtte, de har fået eller har

haft behov for. Der afsluttes med forslag til relevante støttetiltag i fremtiden.


Femte kapitel handler om voksenlivet. Der er fokus på beskæftigelse, interesser, sociale relationer og på den generelle trivsel.


I sjette kapitel får ni af de tidligere elever ordet. De fortæller åbenhjertigt om deres oplevelser i uddannelsessystemet og med det støttesystem, de har mødt.
INKLUSION AF UNGE MED ASF I UDDANNELSESSYSTEMET 2008-2018


I oktober 2018 udkom "Inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet 2008-2018". Bogen  koster 100 kr. incl. moms og forsendelse.


Bogen kan købes ved at skrive en mail til post@forlagetparentes.dk.

 

Rapportens indhold:

En redegørelse for den særlige ASF-pædagogik, der er udviklet på Herning HF & VUC, samt for den fokuserede og individualiserede støtte, som ydes, for at de unge kan inkluderes i uddannelsessystemet.

 

En fremlæggelse af målbare og sammenlignelige resultater for ASF-elevernes præstationer. Det er faglige karakterer og et gennemsnit, som ligger klart over tilsvarende resultater på de ordinære ungdomsuddannelser.

 

En empirisk undersøgelse af de unges videre vej til uddannelse og job. 52 tidligere elever på A-linjen er fulgt i op til syv år gennem deres uddannelsesforløb med afbrydelser, studieskift, vanskeligheder og støtte frem mod afslutning og job. Forlaget udgiver bøger, der kan være med til at støtte inklusion af unge med en diagnose inden for ASF i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.


post@forlagetparentes.dk