Hjem

Ny bog på vej


I løbet af foråret 2023 udkommer en slutrapport om de 50 unge mennesker, der har taget en HF-eksamen fra Herning HF & VUC's ASF-linje. De er fulgt fra 2008 til 2022.

50 unge med ASF, fra HF til voksenliv, 2008-2022


Bogens indhold

Første kapitel opsummerer ASF-linjen på Herning HF & VUC med fokus på den særlige ASF-pædagogik med individualiseret støtte samt på de resultater, eleverne opnåede.


I anden kapitel beskrives, hvordan de unge mennesker har klaret sig i det videre uddannelsessystem efter HF, hvor mange der er blevet færdige, er under uddannelse eller er uden for uddannelsessystemet.


Tredje kapitel handler om voksenlivet. Der er fokus på beskæftigelse, interesser, sociale relationer og på den generelle trivsel.


I fjerde kapitel får ni af de tidligere elever ordet. De fortæller om deres oplevelser i uddannelsessystemet og med det støttesystem, de har mødt.


Femte kapitel beskriver de vanskeligheder, de unge har haft, og den støtte, de har fået eller har haft behov for. Der afsluttes med forslag til relevante støttetiltag i fremtiden.


INKLUSION AF UNGE MED ASF I UDDANNELSESSYSTEMET 2008-2018


I oktober 2018 udkom "Inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet 2008-2018". Bogen  koster 100 kr. incl. moms og forsendelse.


Bogen kan købes ved at skrive en mail til post@forlagetparentes.dk.

 

Rapportens indhold:

En redegørelse for den særlige ASF-pædagogik, der er udviklet på Herning HF & VUC, samt for den fokuserede og individualiserede støtte, som ydes, for at de unge kan inkluderes i uddannelsessystemet.

 

En fremlæggelse af målbare og sammenlignelige resultater for ASF-elevernes præstationer. Det er faglige karakterer og et gennemsnit, som ligger klart over tilsvarende resultater på de ordinære ungdomsuddannelser.

 

En empirisk undersøgelse af de unges videre vej til uddannelse og job. 52 tidligere elever på A-linjen er fulgt i op til syv år gennem deres uddannelsesforløb med afbrydelser, studieskift, vanskeligheder og støtte frem mod afslutning og job. Forlaget udgiver bøger, der kan være med til at støtte inklusion af unge med en diagnose inden for ASF i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.


post@forlagetparentes.dk