Hjem

Forlaget udgiver bøger, der kan være med til at støtte inklusionen af unge med en diagnose inden for ASF i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.


post@forlagetparentes.dk

INKLUSION AF UNGE MED ASF I UDDANNELSESSYSTEMET 2008-2018


I oktober 2018 udkom "Inklusion af unge med ASF i uddannelsessystemet 2008-2018". Bogen  koster 100 kr. incl. moms, hertil kommer forsendelse.


Bogen kan købes ved at skrive en mail til post@forlagetparentes.dk.

 

Rapportens indhold:

En redegørelse for den særlige ASF-pædagogik, der er udviklet på Herning HF & VUC, samt for den fokuserede og individualiserede støtte, som ydes, for at de unge kan inkluderes i uddannelsessystemet.

 

En fremlæggelse af målbare og sammenlignelige resultater for ASF-elevernes præstationer. Det er faglige karakterer og et gennemsnit, som ligger klart over tilsvarende resultater på de ordinære ungdomsuddannelser.

 

En empirisk undersøgelse af de unges videre vej til uddannelse og job. 52 tidligere elever på A-linjen er fulgt i op til syv år gennem deres uddannelsesforløb med afbrydelser, studieskift, vanskeligheder og støtte frem mod afslutning og job. 

NY BOG OM SKRIVEUNDERVISNING OG SKRIVEVANSKELIGHEDER


Bogen er forsinket , idet der endnu ikke er opnået fondsmidler til udgivelsen.

Den udkommer forhåbentlig i løbet af 2021. Jeg modtager gerne gode ideer til finansieringen.

Bogen indeholder afsnit om

  • tilrettelæggelse af skriveundervisning for unge med ASF
  • udredning af elevers specifikke skrivevanskeligheder
  • forslag til skrivestrategier, brug af stilladser og opstilling af succeskriterier
  • konkrete mestringsstrategier, eksempler og cases


Målgruppen er undervisere og mentorer for unge med ASF.